Václav Buřval (1699 - 1772)
Anna Polévková (1698 - 1751)
Václav Buřval (1737 - 1800)
Dorota Novotny (c 1740 - )
Mariana Buřvalová (1767 - 1771)
Martin Buřval (1774 - 1819)
Anna Nováková (1777 - )
Vacláv Buřval (1801 - 1801)
Jan Buřval (1805 - 1805)
Anna Čulugeková (c 1790 - )
Jan Buřval (1806 - )
Josef Buřval (1832 - )
František Buřval (1837 - 1838)
Josef Buřval (1839 - 1849)
Antonin Buřval (1864 - 1864)
Bohuslav Buřval (1896 - 1918)
Pavlina Buřval (1898 - 1974)
Františka Šnorová (1882 - 1970)
Marie Buřvalová (1905 - 1992)
Arnošt Buřval (1907 - 1992)
Božena Buřvalová (1910 - 1987)
František Buřval (1914 - 2004)
Josef Buřval (1867 - 1868)
Antonin Buřval (c 1870 - )
Rudolf Buřval (1873 - )
Josef Buřval (1878 - )
Jan Buřval (1845 - 1846)
Vacláv Buřval (1806 - 1806)
Jan P. Buřval (1807 - )
Josef Buřval (1848 - )
Anna Polickova (c 1855 - )
Josef Buřval (c 1875 - )
Rudolf P. Buřval (1881 - c 1918)
Bozena (--?--) (c 1885 - )
Marie Buřvalová (1909 - 1998)
Josef Buřval (1881 - )
Božena Benová (1889 - )
Karel Buřval (1907 - 1909)
Josef Buřval (1883 - )
Ladislav Buřval (1888 - 1888)
Antonin Buřval (1890 - 1890)
Václav Buřval (1850 - )
Anna J_serová (1855 - )
Jan Buřval (1873 - )
Marie Buřvalová (1885 - 1895)
Josef Buřval (1892 - )
Karel Buřval (1853 - )
Anna Horenovska (1853 - c 1910)
František Buřval (1879 - 1964)
Jana Tlapáková (1903 - 1978)
Jarmila Buřvalová (1922 - 2005)
Marie Buřvalová (1924 - c 1998)
Helena Buřvalová (1927 - 2008)
Karel Buřval (1933 - 2006)
Marie Štépánová (1934 - 2000)
Evžen Buřval (1958 - 2006)
Luboš Buřval (1941 - 1997)
Václav Buřval (1881 - 1966)
Josef F. Buřval (1884 - 1980)
Anna F. Klos (1887 - 1969)
Roslyn P. Burval (1909 - 2003)
Joseph S. Burval (1911 - 2008)
Charles K. Burval (1916 - 2002)
Frank Burval (1920 - 1989)
Carl L. Burval (1948 - 2020)
Antonín Buřval (1888 - 1962)
Marie Paulusová (1895 - c 1960)
Anna Buřvalová (1918 - 1994)
Stanislav Buřval (1928 - 2012)
Vera Buřvalová (1952 - 1986)
Anna A. Buřvalová (1890 - 1962)
Josef Roztočil (c 1900 - b 1962)
Josef Roztočil (1922 - 1961)
(Dau.) Buřvalová (1892 - 1892)
Marie A. Buřvalová (1895 - 1895)
Marie Buřvalová (1858 - 1858)
Jan Buřval (1862 - )
Jan Buřval (1884 - )
Marie Buřvalová (1893 - 1894)
Rudolf Buřval (1897 - )
Kateřina Buřvalová (1815 - 1816)
Josef Buřval (1817 - 1819)
Václav Buřval (1780 - 1857)
Kateřina Ličko (1775 - 1841)
Josef Kudrnkáč (c 1830 - )
Václav Buřval (1805 - 1805)
Václav Buřval (1807 - 1808)
Josef Buřval (1812 - )
František Buřval (1814 - 1853)
Anna Rodová (c 1816 - )
František Buřval (c 1850 - )
Josef Buřval (1881 - )
Jan Buřval (1884 - 1884)
Jan Buřval (1886 - 1935)
Anna Novotna (1890 - 1980)
Ladislav Buřval (1919 - 1998)
Marie Jenickova (1919 - 1995)
Jan A. Burval (1945 - 2020)
Rudolf Buřval (1891 - 1891)
Václav Buřval (1816 - )
Václav Buřval (c 1843 - )
Marie Hoffmanová (c 1850 - )
Josef Buřval (1875 - )
Josef J. Buřval (1901 - 1901)
Jaroslav J. Buřval (1906 - 1907)
Milan Buřval ( - 1986)
Bohumil Buřval (1947 - 2003)
Anna Dušanka (c 1850 - )
František Buřival (1880 - 1887)
Vincenc Buřival (c 1850 - )
Anna Pavlusová (c 1860 - )
Karel Buřival (1879 - )
Jan Buřval (1783 - )
Subject
Daughter
Son